Dziś jest 26 listopada 2015, imieniny Leona, Leonarda, Lesławy.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
  • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
  • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
  • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


12.12.2009 - 14.12.2009 (0323/43/2009)        Pobierz numer
o zmianach w bazie pytań egzaminacyjnych; na egzaminie na prawo jazdy po nowemu; nowele ustawy - Prawo o ruchu drogowym; ePrawoDrogowe - zawsze aktualny zbiór aktów prawnych; o ...
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
14.12.2009
Na egzaminie na prawo jazdy po nowemu

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało aneks do banku pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy w zakresie  kategorii B, C i D. Wdrożenie nowych pytań nastąpi z dniem 1 stycznia 2010 r. Egzaminy będą odbywały się w oparciu o uaktualniony bank pytań egzaminacyjnych także w wersji niemieckiej i angielskiej.

 

Wprowadzone zmiany do kat. B:

 

 

Z027 - pytanie usunięte:

 

(Fot.: PD@N 325-24)

 

 

 

Z521 - pytanie dodane:

 

 

W tej sytuacji, dojeżdżając do skrzyżowania, kierujący pojazdem:

 

A. powinien zachować szczególną ostrożność,

B. może wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania,

jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom,

C. ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania.

Właściwa odpowiedź: A i C

(Fot.: PD@N 325-24)

 

 

 

Z069 - pytanie usunięte:

 

 

(Fot.: PD@N 323-4)

 

 

 

Z522 - pytanie dodane:

 

 

W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

 

A. zachować szczególną ostrożność,

B. rozpocząć hamowanie pojazdu,

C. umożliwić pieszym przejście przez jezdnię.

Właściwa odpowiedź: A, B i C

(Fot.: PD@N 323-5)

 

 

 

Z070 - pytanie usunięte:

 

(Fot.: PD@N 323-6)

 

 

 

Z523 - pytanie dodane:

 

 

W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

 

A. zachować szczególną ostrożność,

B. rozpocząć hamowanie pojazdu,

C. umożliwić przejazd przez jezdnię rowerzyście.

Właściwa odpowiedź: A, B i C

(Fot.: PD@N 323-7)

 

 

Z230 - pytanie usunięte:

(Fot.: PD@N 323-8)

 

 

 

Z524 - pytanie dodane:

 

 

 

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1

ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

 

A. 2

B. 3

C. 4

Właściwa odpowiedź: C

(Fot.: PD@N 323-9)

 

 

 

Z438 - pytanie usunięte:

 

(Fot.: PD@N 323-10)

 

 

 

Wprowadzone zmiany do kat. C:

 

Usunięto testy nr C039 oraz C054

Wprowadzono nowe pytanie o numerze C245.

 

 

C245 - pytanie dodane:

Zabronione jest zatrzymanie samochodu ciężarowego:

 

A. w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek,

B. w odległości mniejszej niż 10 m przed przejazdem dla rowerzystów,

C. na chodniku w każdym przypadku.

Właściwa odpowiedź: A, B

 

 

 

 

Wprowadzone zmiany do kat. D:

Usunięto testy nr D191 oraz D076

Wprowadzono nowe pytania o numerze D242 i D243.

 

 

D242 - pytanie dodane:

Kierowca autobusu w trakcie kontroli drogowej ma obowiązek okazać:

 

A. prawo jazdy kategorii D1 lub D, jeżeli prowadzi autobus konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,

B. prawo jazdy kategorii D, jeżeli prowadzi autobus konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu 25 osób,

C. zaświadczenie wydane przez zatrudniającego go przewoźnika drogowego lub prawo jazdy z kodem poświadczającym uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego.

Właściwa odpowiedź: A, B i C

 

 

 

D243 - pytanie dodane:

Okresowe badanie techniczne autobusu o liczbie miejsc mniejszej niż 15 (łącznie z miejscem kierowcy), przeprowadza się:

 

A. corocznie,

B. co 6 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji,

C. przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie co 6 miesięcy.

Właściwa odpowiedź: C

 

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
14.12.2009
Nowele ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym w ostatnich latach ulegała wielu nowelizacją, i tak:

W 2005 r. - nowelizacja 5 aktami (po ogłoszeniu tekstu jednolitego);

W 2006 r. - nowelizacja 6 aktami;

W 2007 r. - nowelizacja 5 aktami;

W 2008 r. - nowelizacja 10 aktami;

W 2009 r. - nowelizacja 12 aktami.

Podsumowując akt ten od momentu ogłoszenia tekstu jednolitego w 2005 r. był zmieniany 38 aktami.

Dla przykładu prześledźmy zmiany z 2009 r.:

 

Lp.

Miejsce publikacji nowel

Uwagi

1.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Opublikowana w styczniowym Dzienniku Ustaw

2.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Opublikowana w styczniowym Dzienniku Ustaw

3.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

 

4.

Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

5.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 

6.

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

 

7.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa

 

8.

Ustawa z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 

9.

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.

10.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 maja 2009 r.

 

 

11.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2009

 

 

12.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o służbie celnej

 

 

 

(Fot.: PD@N 323-1Šjm)

ZAMÓW – 502-659-431 (non-stop)

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
14.12.2009
Uwaga: zmiany w banku pytań egzaminacyjnych

W związku ze zmianą przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym zaistniała konieczność dokonania aktualizacji banku pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B, C i D. Dlatego też Ministerstwo Infrastruktury przygotowało aneks do banku pytań egzaminacyjnych. Z obecnie obowiązującego banku pytań egzaminacyjnych usunięto nieaktualne pytania o numerach Z027, Z069, Z070, Z438, C039, C054, D191, D076 oraz wprowadzono nowe pytania o numerach Z521, Z522, Z523, Z524, Z525, C245, D242 i D243. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2010 r. egzaminy będą odbywały się w oparciu o uaktualniony bank pytań egzaminacyjnych (także w wersji niemieckiej i angielskiej).

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
14.12.2009
ePrawoDrogowe: zawsze aktualny zbiór aktów prawnych

Na stronie serwisu informacyjnego PRAWO DROGOWE @ NEWS znajdziecie Państwo zawsze aktualny numer naszego tygodnika - http://www.grupaimage.pl/?s=prd&i=najnowszy_numer. Szczególnego polecenia wymaga bardzo obszerne już archiwum kolejnych edycji serwisu - http://www.grupaimage.pl/?s=prd&i=najnowszy_numer Dla ułatwienia poszukiwań oferujemy wyszukiwarkę, indeks tematyczny i spis newsów. Zamieszczane w newsach notki podzieliliśmy na kategorie i działy tematyczne - http://www.grupaimage.pl/?s=prd&i=wyszukiwarka

Pozwalamy sobie przypomnieć, iż tygodnik PRAWO DROGOWE @ NEWS powstał w redakcji opracowującej aktualizację aktów prawnych pomieszczonych w zbiorze e-PrawoDrogowe. Zapraszamy do korzystania z obu narzędzi mających na celu ułatwienie Waszej pracy, a w efekcie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odwiedzajcie naszą stronę internetową. Redakcja PRAWA DROGOWEGO @ NEWS.

 

(1-2009)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
14.12.2009
News to miejsce na Twoje ogłoszenie

 

Witamy, proponujemy kolejną bezpłatną usługę. Na łamach PRAWA DROGOWEGO @ NEWS proponujemy zamieszczanie krótkich ogłoszeń. Ogłoszenia, komunikaty czy informacje tematycznie powinny być ściśle związane z  tematyką serwisu. Także w ten sposób chcemy Państwu ułatwiać dostęp do wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Redakcja zastrzega sobie prawo regulacji terminów publikacji przesyłanych materiałów, a także prawo odmowy ich umieszczenia w ramach newsa. Oferta nasza nie dotyczy informacji handlowych.

 

Przyślij swoje ogłoszenie: news@prawodrogowe.pl

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu